Αξιολόγηση-Διάγνωση & Επαναξιολόγηση

Η διαδικασία της αξιολόγησης είναι μία σύνθετη διαδικασία που περιλαμβάνει διεπιστημονική συνεργασία πολλών επαγγελματιών. Την διεπιστημονική ομάδα συνθέτουν ο κοινωνικός λειτουργός, σχολικός νοσηλευτής, ψυχολόγος, εκπαιδευτικός ειδικής αγωγής, λογοθεραπευτής και παιδοψυχίατρος. Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας μπορεί να χρειαστεί η προσέλευση του παιδιού και τουλάχιστον του ενός γονέα που θα το συνοδεύει από μια έως τρεις φορές αναλόγως των ιδιαίτερων συνθηκών της κάθε περίπτωσης. Η συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι δωρεάν και εθελοντική. Η οικογένεια μπορεί να αποσύρει την συμμετοχή της σε οποιοδήποτε σημείο της διαδικασίας χωρίς καμία περαιτέρω υποχρέωση ή κύρωση.

Στην διαδικασία της αξιολόγησης συμμετέχει τόσο το παιδί όσο και η οικογένεια. Διαβάστε παρακάτω πληροφορίες για την διεξαγωγή της διαδικασίας:

Οι υπηρεσίες μας

Οι υπηρεσίες που προσφέρουμε

Η συμμετοχή στο πρόγραμμα και τις υπηρεσίες είναι εθελοντική και εξ’ ολοκλήρου ΔΩΡΕΑΝ!

Αξιολόγηση – Διάγνωση

Ολοκληρωμένη αξιολόγηση και διάγνωση των μαθησιακών και ψυχοκοινωνικών αναγκών του παιδιού από διεπιστημονική ομάδα.

Εκπαιδευτική & Λογοθεραπευτική Στήριξη

Στα πλαίσια του προγράμματος προσφέρονται ατομικές συνεδρίες με εκπαιδευτικό ή/και λογοθεραπευτή

Στήριξη Γονέων

Ψυχοκοινωνική στήριξη γονέων από ψυχολόγο ή κοινωνικό λειτουργό

Παιγνιοθεραπεία

Στα πλαίσια του προγράμματος προσφέρονται περιορισμένες θέσεις συνεδρίες παιγνιοθεραπείας στα παιδιά

Παιδοψυχιατρική εκτίμηση

Όποτε κρίνεται απαραίτητο προσφέρεται παιδοψυχιατρική εκτίμηση των πιθανών δυσκολιών του μαθητή

Επαναξιολόγηση

Προσφέρεται σε όσους μαθητές το επιθυμούν μετά την ολοκλήρωση των συνεδριών εκπαιδευτικής υποστήριξης

Κοινωνικό ιστορικό σε συνεργασία με κοινωνικό λειτουργό

Το κοινωνικό ιστορικό δίνεται από τον έναν γονέα τουλάχιστον στον κοινωνικό λειτουργό του προγράμματος. Κατά την διάρκεια αυτής της συνεδρίας, ο κοινωνικός λειτουργός θα αντλήσει ένα πλήρες ιστορικό ανάπτυξης του παιδιού από την γέννηση έως σήμερα. Ενδεικτικές ερωτήσεις αφορούν την σύνθεση της οικογένειας, την εγκυμοσύνη, την ψυχοκοινωνική ανάπτυξη του παιδιού, την προσαρμογή του στις σχολικές μονάδες, τις μαθησιακές του επιδόσεις και άλλα. Ο κοινωνικός λειτουργός χρησιμοποιεί ημιδομημένη συνέντευξη και σταθμισμένα ερωτηματολόγια αναφοράς. Συνοδευτικά έγγραφα, όπως είναι η ταυτότητα, είναι απαραίτητα για την εξακρίβωση των στοιχείων των συμμετεχόντων και την ταυτοποίηση τους. Απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα είναι επίσης τυχόν ιατρικές γνωματεύσεις (πχ παιδοψυχίατρος, αναπτυξιολόγος, νευρολόγος, οφθαλμίατρος κ.α.), γνωματεύσεις για το παιδί από άλλους φορείς, υπηρεσίες, ιδιωτικά κέντρα αξιολογήσεις ή ιδιώτες θεραπευτές (ψυχολόγος, εργοθεραπευτής, λογοθεραπευτής, ειδικός παιδαγωγός κ.α.).

Διάρκεια συνάντησης 60′

Όλες οι πληροφορίες που δίνονται προστατεύονται από το απόρρητο και τον νόμο περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και ευαίσθητων προσωπικών πληροφορίων και χρησιμοποιούνται αυστηρά μόνο για τους σκοπούς του προγράμματος.

Ιστορικό Υγείας

Κατά την διάρκεια του προγράμματος είναι πιθανό να κριθεί σκόπιμη η λήψη λεπτομερούς ιστορικού υγείας. Σε αυτήν την περίπτωση διενεργείται μία συνεδρία με σχολικό νοσηλευτή όπου γίνεται πλήρης και λεπτομερής καταγραφή του ιστορικού υγείας του παιδιού και της οικογένειας. Συμπληρωματικά έγγραφα είναι το βιβλιάριο ασθένειας του παιδιού και ιατρικές γνωματεύσεις.

Διάρκεια συνάντησης 15′

Εκπαιδευτική Αξιολόγηση

Για την εκπαιδευτική αξιολόγηση το παιδί προσέρχεται μαζί με ενδεικτικά τα τετράδια της έκθεσης, γλώσσας, μαθηματικών. Αυτό θα βοηθήσει τον εκπαιδευτικό μας να έχει πλήρη εικόνα των μαθησιακών επιδόσεων του παιδιού στο σχολείο, των δυσκολιών και των δυνατών του σημείων. Για την αξιολόγηση των μαθησιακών αναγκών του παιδιού χρησιμοποιούνται σταθμισμένα εργαλεία εγκεκριμένα από το Υπουργείο Παιδείας. Πιο συγκεκριμένα, για την ανάγνωση χρησιμοποιείται το ΤΕΣΤ – Α και για την επίδοση στα μαθηματικά χρησιμοποιείται το Κριτήριο Μαθηματικής Επάρκειας. Για την αξιολόγηση της παραγωγής γραπτού λόγου χρησιμοποιείται μη σταθμισμένο τεστ. Η αξιολόγηση γίνεται εξατομικευμένα σε έναν ήσυχο και φιλικό προς το παιδί χώρο.

Διάρκεια συνάντησης 75′

Ψυχολογική Αξιολόγηση

Η ψυχολογική αξιολόγηση του παιδιού είναι απαραίτητη στην σκιαγράφηση του πλήρους προφίλ του. Η συνάντηση γίνεται σε έναν ήσυχο και φιλικό προς το παιδί χώρο με έναν εξειδικευμένο σχολικό ψυχολόγο. Κατά την ψυχολογική αξιολόγηση γίνεται εκτίμηση του νοητικού δυναμικού του παιδιού με το πλέον σύγχρονο και σταθμισμένο στα ελληνικά δεδομένα τεστ νοητικής λειτουργικότητας WISC V-GR. Η αξιολόγηση επίσης περιλαμβάνει εκτίμηση των κοινωνικοσυναισθηματικών αναγκών του παιδιού και αξιολόγηση της αυτοαντίληψης και αυτοεκτίμησης με το τεστ «Πώς αντιλαμβάνομαι τον εαυτό μου ΙΙ (ΠΑΤΕΜ ΙΙ).

Διάρκεια συνάντησης 75′

Λογοθεραπευτική Aξιολόγηση

Στις περιπτώσεις που κρίνεται αναγκαίο την εκπαιδευτική και ψυχολογική αξιολόγηση συμπληρώνει η λογοθεραπευτική αξιολόγηση. Όταν το παιδί αντιμετωπίζει δυσκολίες στην περιγραφή, την χρήση του λόγου ή έχει αρθρωτικές δυσκολίες, ο λογοθεραπευτής μας κάνει μια μη σταθμισμένη αξιολόγηση για την εξακρίβωση των δυσκολιών του παιδιού δίνοντας πρακτικές συμβουλές και προτάσεις για εξάσκηση στην οικογένεια.

Διάρκεια συνάντησης 30′

Παιδοψυχιατρική Αξιολόγηση

Στις περιπτώσεις παιδιών που εμφανίζουν δυσκολίες στην συγκέντρωση και διατήρηση της προσοχής, υπερκινητικότητα, παρορμητικότητα, δυσκολίες συναισθηματικού τύπου ή δυσκολίες στην προσαρμογή, προβλήματα συμπεριφοράς ή αναπτυξιακές διαταραχές, κρίνεται σκόπιμη η παιδοψυχιατρική αξιολόγηση. Η αξιολόγηση από τον παιδοψυχίατρο του προγράμματος θα αποσαφηνίσει τις δυσκολίες του παιδιού και θα συμβάλλει στην διαμόρφωση του κατάλληλου εκπαιδευτικού προγράμματος για τη βελτίωση των μαθησιακών τους επιδόσεων και την κοινωνικοσυναισθηματική τους ανάπτυξη.

Διάρκεια συνάντησης 60′

Εκπαιδευτική Επαναξιολόγηση

Στην περίπτωση που κατα την αρχική αξιολόγηση διαπιστωθούν μαθησιακού τύπου δυσκολίες, προτείνεται η επαναξιολόγηση του παιδιού από εκπαιδευτικό ειδικής αγωγής μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος υποστήριξης. Η συνάντηση αυτή εστιάζει στο να ανιχνεύσει την πρόοδο του παιδιού μετά το πέρας των συνεδριών εκπαιδευτικής υποστήριξης και την αποτύπωση εκ νέου των δυνατών και αδύναμων σημείων του παιδιού σχετικά με τις σχολικές του επιδόσεις. Η επαναξιολόγηση είναι μια σημαντική διαδικασία αφού μας δείχνει στην πράξη αν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα βοήθησε το παιδί, πως, σε ποιο βαθμό και μας δίνει πολύ χρήσιμες πληροφορίες για τον τρόπο που μαθαίνει το κάθε παιδί!

Διάρκεια συνάντησης 45′

Οι υπηρεσίες μας

Οι υπηρεσίες που προσφέρουμε

Η συμμετοχή στο πρόγραμμα και τις υπηρεσίες είναι εθελοντική και εξ’ ολοκλήρου ΔΩΡΕΑΝ!

Αξιολόγηση – Διάγνωση

Ολοκληρωμένη αξιολόγηση και διάγνωση των μαθησιακών και ψυχοκοινωνικών αναγκών του παιδιού από διεπιστημονική ομάδα.

Εκπαιδευτική & Λογοθεραπευτική Στήριξη

Στα πλαίσια του προγράμματος προσφέρονται ατομικές συνεδρίες με εκπαιδευτικό ή/και λογοθεραπευτή

Στήριξη Γονέων

Ψυχοκοινωνική στήριξη γονέων από ψυχολόγο ή κοινωνικό λειτουργό

Παιγνιοθεραπεία

Στα πλαίσια του προγράμματος προσφέρονται περιορισμένες θέσεις συνεδρίες παιγνιοθεραπείας στα παιδιά

Παιδοψυχιατρική εκτίμηση

Όποτε κρίνεται απαραίτητο προσφέρεται παιδοψυχιατρική εκτίμηση των πιθανών δυσκολιών του μαθητή

Επαναξιολόγηση

Προσφέρεται σε όσους μαθητές το επιθυμούν μετά την ολοκλήρωση των συνεδριών εκπαιδευτικής υποστήριξης