Γονείς & ψυχοκοινωνική υποστήριξη

Στις οικογένειες παιδιών με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες και διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητας παρατηρούνται

  • υψηλά επίπεδα στρες στους γονείς (Boniffaci et al., 2013; Boniffaci et al., 2019)
  • αυξημένα επίπεδα άγχους (Karande et al., 2009)
  • συνοδές δυσκολίες συναισθηματικού τύπου και προβλήματα συμπεριφοράς (Δανοπούλου & Πίττα, 2020; Bernard, 2009)
  • χαμηλή αυτοεκτίμηση ( Bonifacci et al., 2016)
  • σχολική άρνηση (Sorenti et al., 2019)

H ψυχική υγεία των γονέων είναι σημαντική στην υποστήριξη των παιδιών τους

Η βιβλιογραφία είναι εξαιρετικά πλούσια σε προγράμματα παρέμβασης, συμβουλευτικής και εκπαίδευσης για τους γονείς όσο αφορά σε θέματα διαπαιδαγώγησης εν γένει με τις πρώτες σχολές γονέων να αναπτύσσονται το 1928 στο Παρίσι και μέχρι σήμερα να απαριθμούν σε χιλιάδες προγράμματα εκπαίδευσης γονέων (Χουρδακη, 1976). Ανάλογα με την θεωρητική τους προσέγγιση τα προγράμματα αυτά στοχεύουν, μεταξύ άλλων, στη βελτίωση της σχέσης μεταξύ του γονέα και του παιδιού, την μείωση ενδεχόμενης παιδικής προβληματικής συμπεριφοράς, την ενίσχυση της αυτοπεποίθησης και ενδεικτικά αναφέρουμε τα προγράμματα θετικής διαπαιδαγώγησης, όπως είναι το Triple P του Sanders (2012) και το Rational Positive Parenting Program (Oana & DiGiuseppe, 2016), τα προγράμματα γνωστικοσυμπεριφοριστικής θεραπείας για γονείς όπως είναι το σύντομο πρόγραμμα ψυχοεκπαίδευσης γονέων γνωστικής συμπεριφοριστικής προσέγγισης που ανέπτυξε ο Κωνσταντινίδης (2011) κ.α.

Παραλλαγές των περισσότερων προγραμμάτων έχουν σχεδιαστεί και για συγκεκριμένες διαταραχές όπως στην περίπτωση της Διαταραχής Ελλειμματικής Προσοχής με ή χωρίς Υπερκινητικότητα όπου ενδεικτικά αναφέρουμε μία παραλλαγή του προγράμματος θετικής διαπαιδαγώγησης Triple P εστιασμένο στην ΔΕΠ-Υ (Moharreri et al, 2008) αλλά και στην περίπτωση αγχώδων διαταραχών στα παιδιά όπως είναι το πρόγραμμα καθοδηγούμενης γνωστικής συμπεριφοριστικής θεραπείας με αποδέκτες τους γονείς τους (Thirlwall, Cooper & Creswell, 2017).

Για τους λόγους αυτούς αποφασίσαμε να προσφέρουμε στους γονείς την υποστήριξη που χρειάζονται με βραχεία προγράμματα παρέμβασης προσαρμοσμένα στις ιδιαίτερες ανάγκες και συνθήκες της κάθε οικογένειας που συμμετέχει στο πρόγραμμα από εξειδικευμένους επαγγελματίες στον χώρο της ψυχικής υγείας.

Ανάλογα με το αίτημα της κάθε οικογένειας, η ψυχοκοινωνική παρέμβαση γίνεται από ψυχολόγο ή κοινωνικό λειτουργό.

Ψυχοκοινωνική Υποστήριξη Γονέων

Ψυχολογική Υποστήριξη Γονέων από Ψυχολόγο

Η υποστήριξη των γονέων είναι εξίσου σημαντική με την υποστήριξη των ίδιων των παιδιών. Ένας γονιός που προσφέρει φροντίδα στον εαυτό του μέσω επαγγελματικής υποστήριξης είναι πολύ πιο πιθανό να μπορέσει να φροντίσει συναισθηματικά το παιδί του και να το στηρίξει κατάλληλα!

4 τηλεσυνεδρίες

Βραχεία παρέμβαση 4 συνεδριών με ψυχολόγο μέσω τηλεδιάσκεψης σε έναν προς ένας συνεδρίες με την ασφάλεια του διαδικτυακού τόπου του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου σύμφωνα με τις αρχές της γνωστικοσυμπεριφοριστικής θεωρίας

Homework / Ασκήσεις για το σπίτι

Ενδιάμεσα των συνεδριών, οι γονείς παίρνουν “ασκήσεις” για το σπίτι που περιλαμβάνουν ασκήσεις παρατήρησης, πειράματα, συμπλήρωση ημερολογίου αυτοαναφοράς, βοηθητικό υλικό και άλλα με σκοπό την ενδυνάμωση του γονεικού του ρόλου και την ενίσχυση της αυτογνωσίας τους.

Ψυχοκοινωνική Υποστήριξη Γονέων από Κοινωνικό Λειτουργό

Στις περιπτώσεις όπου όλη η οικογένεια θα μπορούσε να βοηθηθεί από την βελτίωση της οικογενειακής ατμόσφαιρας, του ψυχολογικού κλίματος στο σπίτι και τροποποιήσεις στην μέθοδο διαπαιδαγώγησης, προτείνεται η υποστήριξη από κοινωνικό λειτουργό.

4 τηλεσυνεδρίες

Βραχεία παρέμβαση 4 συνεδριών με κοινωνικό λειτουργό μέσω τηλεδιάσκεψης σε έναν προς ένας συνεδρίες με την ασφάλεια του διαδικτυακού τόπου του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου σύμφωνα με τις αρχές της συμπεριφοριστικής θεωρίας και τα οικογενειακά μοντέλα.

Συμβουλευτική γονέων

Κατά την διάρκεια των συνεδριών εξερευνάται η οικογενειακή ατμόσφαιρα και το ψυχολογικό κλίμα που επικρατεί στο σπίτι και ια τη βελτίωση του προτύπου διαπαιδαγώγησης και της ποιότητας ζωής της οικογένειας, μέσω της ανάπτυξης δεξιοτήτων γονεϊκού ρόλου, υγιών διαπροσωπικών σχέσεων και βελτίωσης της σχέσης των γονέων με τα παιδιά τους, έπειτα από μια σύντομη εκπαίδευση των γονέων σε τεχνικές θετικής ανταπόκρισης και οριοθέτησης της συμπεριφοράς των παιδιών.