Δράσεις Ευαισθητοποίησης στην Κοινότητα/Σχολείο

8 Μαΐου 2023

Στο 11ο Ενιαίο Λύκειο Ηρακλείου βρέθηκε στις 8 Μαΐου η Κινητή Μονάδα του Προγράμματος “Εξατομικευμένη Ψυχοκοινωνική Παρέμβαση και Συμβουλευτική για τις Μαθησιακές Δυσκολίες και τη ΔΕΠ-Υ” έπειτα από σχετική πρόσκληση του Διευθυντή, Κου Σηφάκη. Η δράση αφορούσε την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μαθητών της Α’ Λυκείου για την σεξουαλική παρενόχληση και την αυτοδιάθεση του σώματος. Οι μαθητές συμμετείχαν με μεγάλο ενδιαφέρον στις βιωματικές δράσεις και εξέφρασαν τις απόψεις τους δουλεύοντας σε ομάδες και ατομικά.

Το Συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στις 11&12 Ιουνίου 2021 αποτέλεσε την εφόρμηση για δράσεις που διασυνδέουν την σχολική και πανεπιστημιακή κοινότητα με την Κοινωνία.

Έπονται πολλές δράσεις ευαισθητοποίησης, ενημέρωσης και πρόληψης όσο και αντιμετώπισης των μαθησιακών και άλλων δυσκολιών των παιδιών αλλά και της οικογένειας σε Σχολεία και Δημοτικές Ενότητες στην Περιφέρεια Κρήτης

Εξατομικευμένη Ψυχοκοινωνική Παρέμβαση και Συμβουλευτική για τις Μαθησιακές Δυσκολiες

Παρασκευή 11 Ιουνίου Σάββατο 12 Ιουνίου

Πρόγραμμα Διαδικτυακής Διημερίδας με θέμα: Μαθησιακές δυσκολίες Σχολείο Οικογένεια Κοινότητα

Σύνδεσμοι παρακολούθησης

Παρασκευή 11 Ιουνίου 2021
https://us02web.zoom.us/j/81982157613?pwd=Zml3SUU3VWtFaEVxVW9zcytQN0tYdz09

Σάββατο 12 Ιουνίου 2021
https://us02web.zoom.us/j/82568247472?pwd=WVVBekY0bEdld0pBaWV0blkvSXVEQT09

ΜΕΤΑΔΟΣΗ live stream
https://www.facebook.com/HellenicMediterraneanUniversity/

Αγαπητοί επίτιμοι προσκεκλημένοι,

Σας καλωσορίζουμε στο συνέδριο του Προγράμματος “Εξατομικευμένη Ψυχοκοινωνική Παρέμβαση και Συμβουλευτική για τις Μαθησιακές Δυσκολίες στην Περιφέρεια Κρήτης”, το οποίο διεξάγεται διαδικτυακά στις 11 και 12 Ιουνίου 2021, υπο την επιστημονική ευθύνη του Εργαστηρίου Μελέτης Συμπεριφορών Υγείας και Οδικής Ασφάλειας (LaHeRS) του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου και με την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης.

Το συνέδριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων – γενικής και ειδικής αγωγής, στο Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους, νοσηλευτές, λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, φυσικοθεραπευτές, επαγγελματικούς συμβούλους, παιδοψυχιάτρους, εξειδικευμένους επαγγελματίες σε αισθητηριακές αναπηρίες, άλλες συναφείς ειδικότητες που εντάσσονται στους Ε.Ε.Π.), στο Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό, καθώς και ερευνητές και φοιτητές των αντίστοιχων Σχολών και εξειδικεύσεων. Επιπλέον, απευθύνεται και σε Ομοσπονδίες και συλλόγους που συνδέονται με τις οικίες ειδικότητες, όπως επίσης και σε εκείνες που εκπροσωπούν άτομα με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Το συνέδριο επιδιώκει να παρουσιάσει ένα μοντέλο διεπιστημονικής συνεργασίας όλως των εμπλεκόμενων ειδικοτήτων και να συζητήσει τις νέες εξελίξεις στο χώρο της ειδικής αγωγής και των μαθησιακών δυσκολιών, να παρουσιάσει καινοτόμες μεθόδους εξ’ αποστάσεως στήριξης των οικογενειών, σύγχρονα εργαλεία και καλές πρακτικές από το χώρο της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης (γενικής και ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης). Το συνέδριο θα έρθει επίσης να συζητήσει τις νέες προοπτικές που ανοίγονται για την στήριξη των υφιστάμενων εκπαιδευτικών δομών καθώς και τη διασύνδεση μεταξύ των υπηρεσιών και φορέων που εξυπηρετούν τους μαθητές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στη χώρα μας. Επίσης, φιλοδοξεί να συμβάλει στη διατύπωση επίκαιρων προτάσεων για τις ανάγκες ενός ολοκληρωμένου στρατηγικού σχεδιασμού σε θέματα έγκαιρης και έγκυρης ανίχνευσης των μαθησιακών δυσκολιών και της στοχευμένης ψυχοκοινωνικής στήριξης των οικογενειών αυτών των μαθη τών σε απομακρυσμένες περιοχές με τη βοήθεια σύγχρονων τεχνολογιών.

Το συνέδριο έχει διασφαλίσει τη συμμετοχή έμπειρων προσώπων από διάφορους τομείς της εκπαίδευσης, των ανθρωπιστικών επιστημών και των επαγγελμάτων υγείας, οι οποίοι θα συζητήσουν τα νέα δεδομένα υπό το πρίσμα της ειδικότητας τους.

Μέσα από το συνέδριο θέλουμε να υπογραμμίσουμε την ξεχωριστή σημασία που έχει η διεπιστημονική συνεργασία μεταξύ των ειδικοτή των στην έγκυρη ανίχνευση των μαθησιακών δυσκολιών καθώς και στον σχεδιασμό στοχευμένης ψυχοκοινωνικής παρέμβασης σε ολόκληρη την οικογένεια. Φιλοδοξούμε να μεταδώσουμε το μήνυμα ότι η έγκαιρη ανίχνευση από διεπιστημονική ομάδα σε συνδυασμό με στοχευμένη παρέμβαση σε ολόκληρη την οικογένεια μπορεί να κάνει την διαφορά στην ζωή των μαθητών τόσο όσο αφορά στις σχολικές
επιδόσεις όσο και στην κοινωνικοσυναισθηματική τους ανάπτυξη.

Εκ μέρους των συνδιοργανωτών

 Λίγα λόγια για το πρόγραμμα     

Το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήµιο µε χρηµατοδότηση από την Περιφέρεια Κρήτης (Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων), δηµιούργησε το 2020 µια κινητή µονάδα, αποτελούµενη από ειδικευµένους ψυχολόγους, ειδικούς παιδαγωγούς, λογοθεραπευτές, κοινωνικούς λειτουργούς και νοσηλευτές, µε σκοπό την αξιολόγηση των µαθησιακών δυσκολιών σε παιδιά που φοιτούν στις µεγαλύτερες τάξεις του δηµοτικού σχολείου και την παροχή βραχείας συµβουλευτικής υποστήριξης στην οικογένειά τους. Η διεπιστηµονική οµάδα µετακινείται σε όλη την Περιφέρεια Κρήτης κατόπιν ραντεβού, εντοπίζει τη φύση, το βάθος και την έκταση του προβλήµατος και καταρτίζει εξατοµικευµένο σχέδιο υποστήριξης µε στόχο τη σωστή αντιµετώπιση της µαθησιακής δυσκολίας.

Το πρόγραµµα βασίζεται σε διεπιστηµονική προσέγγιση και στοχεύει στην ολιστική διαχείριση των µαθησιακών δυσκολιών µε βάση τις ανάγκες τόσο των παιδιών όσο και των άλλων µελών της οικογένειας. Περιλαµβάνει συνεδρίες µε το παιδί για την αξιολόγηση των δυσκολιών και παράλληλες συνεδρίες µε τους γονείς για τη διερεύνηση των ψυχοκοινωνικών αναγκών της οικογένειας. Μετά τη διάγνωση καταρτίζεται εξατοµικευµένο σχέδιο βραχείας υποστήριξης του παιδιού και των γονέων από διαφορετικούς επαγγελµατίες σε βάθος χρόνου 5-6 µηνών από την αρχική αξιολόγηση.

Ολόκληρο το πρόγραμμα
Εδώ

Πρόγραμμα Παρασκευή 11 Ιουνίου 2021   

Εισηγητές / Συντονιστές         

Στα πλαίσια του έργου αναπτύχθηκε το “Εγχειρίδιο για Συμβουλές και βοηθητικό υλικό για γονείς παιδιών με Μαθησιακές Δυσκολίες”