Παιγνιοθεραπεία

Η θεραπευτική δύναμη του παιχνιδιού

Υπό κατασκευή

Οι υπηρεσίες μας

Οι υπηρεσίες που προσφέρουμε

Η συμμετοχή στο πρόγραμμα και τις υπηρεσίες είναι εθελοντική και εξ’ ολοκλήρου ΔΩΡΕΑΝ!

Αξιολόγηση – Διάγνωση

Ολοκληρωμένη αξιολόγηση και διάγνωση των μαθησιακών και ψυχοκοινωνικών αναγκών του παιδιού από διεπιστημονική ομάδα.

Εκπαιδευτική & Λογοθεραπευτική Στήριξη

Στα πλαίσια του προγράμματος προσφέρονται ατομικές συνεδρίες με εκπαιδευτικό ή/και λογοθεραπευτή

Στήριξη Γονέων

Ψυχοκοινωνική στήριξη γονέων από ψυχολόγο ή κοινωνικό λειτουργό

Παιγνιοθεραπεία

Στα πλαίσια του προγράμματος προσφέρονται περιορισμένες θέσεις συνεδρίες παιγνιοθεραπείας στα παιδιά

Παιδοψυχιατρική εκτίμηση

Όποτε κρίνεται απαραίτητο προσφέρεται παιδοψυχιατρική εκτίμηση των πιθανών δυσκολιών του μαθητή

Επαναξιολόγηση

Προσφέρεται σε όσους μαθητές το επιθυμούν μετά την ολοκλήρωση των συνεδριών εκπαιδευτικής υποστήριξης