Εκπαιδευτική & Λογοθεραπευτική Υποστήριξη

Η υποστήριξη των παιδιών ανήκει στην Β’ Φάση του προγράμματος. Ανάλογα με τις ανάγκες που διαπιστώνονται κατά την αξιολόγηση, προτείνεται το κατάλληλο σχήμα υποστήριξης. Έτσι ένα παιδί μπορεί να υποστηριχθεί από εκπαιδευτικό ειδικής αγωγής, λογοθεραπευτή ή/και ψυχολόγο (παιγνιοθεραπεία).

Εκπαιδευτική Υποστήριξη

Κατά την εκπαιδευτική υποστήριξη προσφέρονται εξατομικευμένες ένας προς έναν τηλεσυνεδρίες με εκπαιδευτικό ειδικής αγωγής με την παρουσία των γονέων. Το υποστηρικτικό πλάνο σχεδιάζεται με βάση τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και στοχεύει στο να βοηθήσει το παιδί να δυναμώσει στα σημεία που δυσκολεύεται περισσότερο αλλά και να αξιοποιήσει τα δυνατά του σημεία εμπλέκοντας τον γονέα ενεργά στην διαδικασία.

Λογοθεραπευτική Υποστήριξη

Υπό κατασκευή