Προηγούμενες δράσεις

Τίτλος: “Εξατομικευμένη ψυχοκοινωνική παρέμβαση και συμβουλευτική για τις μαθησιακές δυσκολiες”

Φορέας Υλοποίησης: Ελληνικο Μεσογειακο Πανεπιστημιο (ΕΛΜΕΠΑ)

Χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων Περιφέρειας Κρήτης

Διάρκεια έργου: 2019 – 2021

Φυλλάδιο έργου

ΜΕ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Λίγα λόγια για το πρόγραμμα…

Το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο με χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Κρήτης, έχει δημιουργήσει μια κινητή μονάδα με σκοπό την αξιολόγηση των μαθησιακών δυσκολιών σε παιδιά που φοιτούν στις μεγαλύτερες τάξεις του δημοτικού σχολείου και την παροχή βραχείας συμβουλευτικής υποστήριξης στην οικογένειά τους.

Σημασία και αναγκαιότητα 

Η καθυστερημένη αναγνώριση των μαθησιακών δυσκολιών και η ελλιπής υποστήριξη και καθοδήγηση της οικογένειας σχετίζεται με σοβαρή ψυχολογική επιβάρυνση των γονέων και κρίση στις ενδοοικογενειακές σχέσεις με σοβαρές συνέπειες.

Οι δυσμενείς επιπτώσεις αφορούν και στους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι απο παιδιαγωγικής άποψης έχουν να διαχειριστούν υπεράριθμο αριθμό παιδιών (αναλογία 1 εκπαιδευτικός / 25 μαθητές) γεγονός που δυσχαιρένει το έργο και την ποιότητα της εκπαίδευσης, όταν ανάμεσα στους μαθητές αυτούς υπάρχουν μαθητές με αδιάγνωστες μαθησιακές δυσκολίες.

Τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες μπορούν να επιτυγχάνουν υψηλούς εκπαιδευτικούς στόχους με κατάλληλες παιδαγωγικές τεχνικές και μεθόδους και με την κατάλληλη καθοδήγηση των γονέων τους, οι οποίοι αποτελούν απαραίτητους συνεργάτες στην παρέμβαση.

Σκοπός προγράμματος

Σκοπός του έργου αυτού είναι η παροχή εξατομικευμένης και ολιστικής βιοψυχοκοινωνικής και συμβουλευτικής υποστήριξης στο παιδί και την οικογένεια με στόχο την καλύτερη διαχείριση των μαθησιακών δυσκολιών στο σπίτι, τη βελτίωση της συμπεριφοράς του παιδιού και τη βελτίωση της λειτουργικότητας της οικογένειας.

Δράσεις Περιεχόμενο προγράμματος

Μια διεπιστημονική κινητή μονάδα αποτελούμενη απο ειδικευμένους ψυχολόγους, ειδικούς παιδαγωγούς, λογοθεραπευτές, κοινωνικούς λειτουργούς και νοσηλευτές, επισκέπτονται τους Δήμους της Περιφέρειας Κρήτης και αξιολογούν τις μαθησιακές δυσκολίες παιδιών που φοιτούν στη Γ’ έως και τη ΣΤ’ τάξη του δημοτικού. Η κινητή μονάδα εντοπίζει τη φύση, το βάθος και την έκταση του προβλήματος και καταρτίζει εξατομικευμένο σχέδιο υποστήριξης με στόχο την μαθησιακή και κοινωνικοσυναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού για τη σωστή αντιμετώπιση της μαθησιακής δυσκολίας.

Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

Υπηρεσίες για το παιδί:

 • Ακοολογικός και οφθαλμολογικός προέλεγχος για την εκτίμηση της αναγνωστικής του ικανότητας
 • Αξιολόγηση γραπτού λόγου (ανάγνωσης και γραφής)
 • Αξιολόγηση λόγου και ομιλίας
 • Αξιολόγηση μαθηματικής επάρκειας
 • Εκτίμηση νοητικού δυναμικού
 • Αξιολόγηση συμπεριφορικών δυσκολιών

Υπηρεσίες για τους γονείς:

 • Εκτίμηση αναγκών υγείας
 • Αξιολόγηση κοινωνικών αναγκών
 • Εκτίμηση δυσκολιών στην άσκηση του γονεϊκού ρόλου

Αναμενόμενα αποτελέσματα

Το παιδί:

 • Θα αναπτύξει θετική στάση απέναντι στη μάθηση.
 • Θα βελτιώσει το λόγο και την ομιλία του.
 • Θα βελτιώσει την αναγνωστική του ικανότητα και τη λογικομαθηματική του σκέψη.
 • Θα αυξήσει το εύρος της προσοχής του.
 • Θα αυξήσει την αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθησή του.
 • Θα αναπτύξει πρωτοβουλία και υπευθυνότητα όσον αφορά τη μελέτη και την εκτέλεση των κατ’οίκον εργασιών του.

Οι γονείς θα λάβουν:

 • Συναισθηματική υποστήριξη από ψυχολόγους με ειδικευση στη διαχείριση μαθησιακών δυσκολιών.
 • Καθοδήγηση απο ειδικευμένους κοινωνικούς λειτουργούς για την ενίσχυση του γονεϊκού ρόλου.
 • Καθοδήγηση από εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής και λογοθεραπευτές για την οργάνωση της μελέτης του παιδιού στο σπίτι παράλληλα με έντυπο υποστηρικτικό υλικό.
 • Καθοδήγηση από ψυχολόγους για τη διαχείριση δύσκολων συμπεριφορών του παιδιού στο σπίτι και το σχολείο.
 • Παρεμβάσεις για τη βελτίωση των σχέσεων στην οικογένεια.
 • Τεχνικές για τη βελτίωση της επικοινωνίας με το παιδί.
 • Καθοδήγηση σε ζητήματα υγείας και προσωπικής υγιεινής.

Νέα προγράμματος

 Πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος στο Δήμο Γόρτυνας

Ξεκίνησε, πιλοτικά, στον Δήμο Γόρτυνας η υλοποίηση του προγράμματος: «Εξατομικευμένη ψυχοκοινωνική παρέμβαση και συμβουλευτική για τις μαθησιακές δυσκολίες», που υλοποιείται από το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, με χρηματοδότηση της Περιφέρειας Κρήτης.

Διεπιστημονική ομάδα επαγγελματιών Ειδικής Αγωγής, αποτελούμενη από ειδικούς παιδαγωγούς, ψυχολόγους, λογοθεραπευτές και κοινωνικούς λειτουργούς, επισκέφθηκε τις Δημοτικές Ενότητες Κόφινα και Γόρτυνας και πραγματοποίησε συνεδρίες, με στόχο την διάγνωση μαθησιακών δυσκολιών και την παροχή εξειδικευμένης βοήθειας σε μαθητές και γονείς. Την διεπιστημονική ομάδα του ΕΛΜΕΠΑ, που θα συνεχίσει να υποστηρίζει δωρεάν τις οικογένειες προκειμένου να διαχειριστούν τις μαθησιακές δυσκολίες των παιδιών τους, υποδέχθηκαν οι αντιδήμαρχοι Σοφία Χατζάκη – Σφακιανάκη και Κωνσταντίνος Τσικνάκης, καθώς και ο διευθυντής του Δημοτικού Σχολείου Αγίων Δέκα, Γρηγόρης Γιαμαλάκης.

Το πρόγραμμα θα συνεχιστεί έως και το πρώτο εξάμηνο του 2021, με την διεπιστημονική ομάδα που συντονίζει η Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του ΕΛΜΕΠΑ και Διευθύντρια του Εργαστηρίου Μελέτης Συμπεριφορών Υγείας και Οδικής Ασφάλειας, Μαρία Παπαδακάκη, να παρέχει δωρεάν υποστήριξη σε παιδιά από όλες τις Δημοτικές Ενότητες.

Η συμμετοχή των ενδιαφερόμενων στο πρόγραμμα πραγματοποιείται κατόπιν ραντεβού και αξιολόγησης των αναγκών κάθε παιδιού από το επιστημονικό προσωπικό του ΕΛΜΕΠΑ.

Για περισσότερες πληροφορίες και για να αιτηθούν την συμμετοχή των παιδιών τους στο πρόγραμμα, σε κάποια από τις επόμενες επισκέψεις της διεπιστημονικής ομάδας του ΕΛΜΕΠΑ, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον Δήμο Γόρτυνας, στο τηλέφωνο 28923 40350.

Πρόγραμμα για τις μαθησιακές δυσκολίες στο δήμο Χανίων

Ολοκληρώθηκε στο Δήμο Χανίων το πρώτο στάδιο του προγράμματος “Μαθησιακές δυσκολίες: Αξιολόγηση και υποστήριξη για όλη την οικογένεια”

Στο Δήμο Χανίων βρέθηκε για δύο διαδοχικές εβδομάδες, η κινητή μονάδα επαγγελματιών Ειδικής Αγωγής του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, για τις ανάγκες του έργου: «Εξατομικευμένη ψυχοκοινωνική παρέμβαση και συμβουλευτική για τις μαθησιακές δυσκολίες», που υλοποιείται από το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο υπό την επιστημονική ευθύνη της Επίκουρης Καθηγήτριας κ. Μαρίας Παπαδακάκη, με χρηματοδότηση της Περιφέρειας Κρήτης και με την στήριξη του Δήμου Χανίων.

Πιο συγκεκριμένα, η διεπιστημονική ομάδα του ΕΛΜΕΠΑ, αποτελούμενη από ειδικούς παιδαγωγούς, ψυχολόγους, λογοθεραπευτές, κοινωνικούς λειτουργούς και νοσηλευτές, συνεργάστηκε με το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Χανίων, το οποίο και μερίμνησε να φιλοξενηθεί η διεπιστημονική ομάδα στους χώρους του 7ου Δημοτικού Σχολείου Χανίων και πραγματοποίησε συνεδρίες με παιδιά και γονείς που προσήλθαν από όλες τις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Χανίων, κατόπιν ραντεβού, με στόχο τη διάγνωση των μαθησιακών δυσκολιών και την παροχή δωρεάν εξατομικευμένης υποστήριξης στα παιδιά και τους γονείς τους.

Η διεπιστημονική ομάδα θα συνεχίσει μέσα στους επόμενους μήνες να υποστηρίζει δωρεάν τις οικογένειες, μέσα από μεικτά προγράμματα υποστήριξης που καταρτίζονται εξατομικευμένα για το κάθε παιδί προκειμένου να καταστεί δυνατή η διαχείριση της μαθησιακής δυσκολίας μέσα στην οικογένεια.

Το πρόγραμμα θα συνεχιστεί με επισκέψεις σε όλους τους Δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα σε παιδιά και οικογένειες από γεωγραφικά απομακρυσμένες περιοχές να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες διάγνωσης και εξατομικευμένης υποστήριξης, χωρίς κόστος.


Διάγνωση μαθησιακών δυσκολιών και δωρεάν υποστήριξη σε παιδιά και γονείς  στο Ρέθυμνο

Με επιτυχία ξεκίνησαν το Σάββατο 17 Οκτωβρίου, οι συνεδρίες με παιδιά και γονείς στο Δήμο Ρεθύμνου από την κινητή μονάδα επαγγελματιών Ειδικής Αγωγής του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, για τις ανάγκες του έργου: «Εξατομικευμένη ψυχοκοινωνική παρέμβαση και συμβουλευτική για τις μαθησιακές δυσκολίες», που υλοποιείται από το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο υπό την επιστημονική ευθύνη της Επίκουρης Καθηγήτριας κ. Μαρίας Παπαδακάκη, με χρηματοδότηση της Περιφέρειας Κρήτης και με την στήριξη του Δήμου Ρεθύμνου.

Πιο συγκεκριμένα, η διεπιστημονική ομάδα του ΕΛΜΕΠΑ, φιλοξενήθηκε στους χώρους του 15ου Δημοτικού Σχολείου Ρεθύμνου κατόπιν της ευγενικής παραχώρησης του χώρου από τον Δ/ντή κ. Ανδρέα Μπενάκη και πραγματοποίησε συνεδρίες με παιδιά και γονείς που προσήλθαν από όλες τις δημοτικές ενότητες του Δήμου Ρεθύμνου κατόπιν ραντεβού,με στόχο τη διάγνωση των μαθησιακών δυσκολιών και την παροχή δωρεάν εξατομικευμένης υποστήριξης στα παιδιά και τους γονείς τους.

Με την πολύτιμη συνεργασία της αντιδημάρχου Ρεθύμνου κ. Ελευθεριάδου – Γκίκα Άννας και των στελεχών του Κέντρου Κοινότητας Ρεθύμνου, η διεπιστημονική ομάδα του ΕΛΜΕΠΑ,η οποία αποτελείται από ειδικούς παιδαγωγούς, ψυχολόγους, λογοθεραπευτές, κοινωνικούς λειτουργούς και νοσηλευτές, θα συνεχίσει μέσα στους επόμενους μήνες να υποστηρίζει δωρεάν τις οικογένειες, μέσα από μεικτά προγράμματα υποστήριξης που καταρτίζονται εξατομικευμένα για το κάθε παιδί προκειμένου να καταστεί δυνατή η διαχείριση της μαθησιακής δυσκολίας μέσα στην οικογένεια.

Το πρόγραμμα θα συνεχιστεί με επισκέψεις σε όλους τους Δήμους της Περιφερειακής ενότητας Ρεθύμνου προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα σε παιδιά και οικογένειες από γεωγραφικά απομακρυσμένες περιοχές να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες εξατομικευμένης υποστήριξης χωρίς κόστος.

Πηγή:  http://rethnea.gr/


Η Ομάδα του ΕΛΜΕΠΑ στο Δήμο Αμαρίου

Στο Δήμο Αμαρίου βρέθηκε για δύο διαδοχικές εβδομάδες, η κινητή μονάδα επαγγελματιών Ειδικής Αγωγής του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, για τις ανάγκες του έργου: «Εξατομικευμένη ψυχοκοινωνική παρέμβαση και συμβουλευτική για τις μαθησιακές δυσκολίες».

Το έργο υλοποιείται από το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο υπό την επιστημονική ευθύνη της Επίκουρης Καθηγήτριας κ. Μαρίας Παπαδακάκη, με χρηματοδότηση της Περιφέρειας Κρήτης και με την στήριξη του Δήμου Αμαρίου, του Αντιδημάρχου Παιδείας κου Εμμανουήλ Ψαρουδάκη και της κας Στυλιανής Βασιλάκη, μέλος των Σχολικών Επιτροπών του Δήμου Αμαρίου.

Πιο συγκεκριμένα, η διεπιστημονική ομάδα του ΕΛΜΕΠΑ, αποτελούμενη από ειδικούς παιδαγωγούς, ψυχολόγους, λογοθεραπευτές, κοινωνικούς λειτουργούς και νοσηλευτές, συνεργάστηκε με την Κοινωνική Λειτουργό του Δήμου Αμαρίου Δημητράκη Ελένη, η οποία και μερίμνησε να φιλοξενηθούν στους χώρους του Δημοτικού Σχολείου Φουρφουρά. Η διεπιστημονική ομάδα πραγματοποίησε συνεδρίες με παιδιά και γονείς που προσήλθαν και από τις δύο Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Αμαρίου, κατόπιν ραντεβού, με στόχο τη διάγνωση των μαθησιακών δυσκολιών και την παροχή δωρεάν εξατομικευμένης υποστήριξης στα παιδιά και τους γονείς τους.

Η διεπιστημονική ομάδα θα συνεχίσει μέσα στους επόμενους μήνες να υποστηρίζει δωρεάν τις οικογένειες, μέσα από μεικτά προγράμματα υποστήριξης που καταρτίζονται εξατομικευμένα για το κάθε παιδί προκειμένου να καταστεί δυνατή η διαχείριση της μαθησιακής δυσκολίας μέσα στην οικογένεια.

Το πρόγραμμα θα συνεχιστεί με επισκέψεις σε όλους τους Δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα σε παιδιά και οικογένειες από γεωγραφικά απομακρυσμένες περιοχές να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες διάγνωσης και εξατομικευμένης υποστήριξης, χωρίς κόστος.


Η ομάδα του ΕΛΜΕΠΑ στα Ανώγεια για παροχή εξατομικευμένης υποστήριξης σε γονείς και παιδιά

Στο δημοτικό σχολείο του Δήμου Ανωγείων βρέθηκε η κινητή μονάδα επαγγελματιών Ειδικής Αγωγής του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, για τις ανάγκες του έργου: «Εξατομικευμένη ψυχοκοινωνική παρέμβαση και συμβουλευτική για τις μαθησιακές δυσκολίες».

Το έργο υλοποιείται από το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο υπό την επιστημονική ευθύνη της Επίκουρης Καθηγήτριας κ. Μαρίας Παπαδακάκη, με χρηματοδότηση της Περιφέρειας Κρήτης και με την στήριξη του Δήμου Ανωγείων.

Η διεπιστημονική ομάδα πραγματοποίησε συνεδρίες με παιδιά και γονείς που προσήλθαν από την ευρύτερη περιοχή του Δήμου Ανωγείων, κατόπιν ραντεβού, με στόχο τη διάγνωση των μαθησιακών δυσκολιών και την παροχή δωρεάν εξατομικευμένης υποστήριξης στα παιδιά και τους γονείς τους.


Ξεκίνησε στο Δήμο Χερσονήσου η υποστήριξη των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες

Ο Νοέμβριος ξεκίνησε με επισκέψεις στο Δήμο Χερσονήσου, όπου η κινητή μονάδα επαγγελματιών Ειδικής Αγωγής του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, συνάντησε παιδιά και γονείς για να προσφέρει δωρεάν υποστήριξη στις οικογένειες, μέσα από μεικτά προγράμματα που καταρτίζονται εξατομικευμένα για το κάθε παιδί προκειμένου να καταστεί δυνατή η διαχείριση της μαθησιακήςτους δυσκολίας.

Οι επισκέψεις αυτές πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του έργου: «Εξατομικευμένη ψυχοκοινωνική παρέμβαση και συμβουλευτική για τις μαθησιακές δυσκολίες», που υλοποιείται από το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο υπό την επιστημονική ευθύνη της Επίκουρης Καθηγήτριας κ. Μαρίας Παπαδακάκη, με χρηματοδότηση της Περιφέρειας Κρήτης και με την στήριξη του Δήμου Χερσονήσου.

Πιο συγκεκριμένα, η διεπιστημονική ομάδα του ΕΛΜΕΠΑ, φιλοξενήθηκε στους χώρους του ΔημοτικούΚαταστήματος Χερσονήσου και δέχτηκε την ευγενική φιλοξενία του Δημάρχου Χερσονήσου κ. Σέγκου, ο οποίος εξέφρασε για μια ακόμη φορά την στήριξή του στο πρόγραμμα και υπογράμμισε την ανάγκη συνέχισης τέτοιων πρωτοβουλιών που έρχονται να δώσουν μια σημαντική διευκόλυνση σε οικογένειες που βρίσκονται σε απομακρυσμένες περιοχές και που δεν έχουν τα μέσα να αναζητήσουν εξειδικευμένη βοήθεια.

Μεγάλος αριθμός παιδιών και γονέων προσήλθαν στο Δημοτικό κατάστημα Χερσονήσου από όλες τις δημοτικές ενότητες του Δήμου,κατόπιν ραντεβού, προκειμένου να ζητήσουν μια πρώτη εκτίμηση από τους ειδικούς επαγγελματίες και να λάβουν υποστήριξη για τα παιδιά τους μέσα από ειδικά προγράμματα.

Η ομάδα του ΕΛΜΕΠΑ, η οποία αποτελείται από ειδικούς παιδαγωγούς, ψυχολόγους, λογοθεραπευτές, κοινωνικούς λειτουργούς και νοσηλευτές, θα συνεχίσει μέσα στους επόμενους μήνες να υποστηρίζει τόσο τα παιδιά όσο και τους γονείς, μέσα από σειρά συνεδριών, προσαρμοσμένων στις διαπιστωμένες ανάγκες όλης της οικογένειας. Μέσα από το πρόγραμμα αυτό, οι οικογένειες υποστηρίζονται σε πολλούς τομείς της καθημερινότητάς τους και έχουν τη δυνατότητα να βελτιώσουν τη λειτουργικότητα και τη συνολική ποιότητα ζωής τους.

Το πρόγραμμα θα συνεχιστεί με επισκέψεις σε όλους τους Δήμους της Περιφερειακής ενότητας Ηρακλείου προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα σε παιδιά και οικογένειες από γεωγραφικά απομακρυσμένες περιοχές να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες εξατομικευμένης υποστήριξης χωρίς κόστος.


Εξ αποστάσεως υποστήριξη των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες μέσα στην περίοδο της καραντίνας από την ομάδα του ΕΛΜΕΠΑ

Με αμείωτους ρυθμούς και μέσα στην περίοδο των εορτών και έκδηλο το ενδιαφέρον των οικογενειών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα “Εξατομικευμένη Ψυχοκοινωνική Παρέμβαση και Συμβουλευτική για τις μαθησιακές δυσκολίες” συνεχίζονται οι δράσεις από το Εργαστήριο Μελέτης Συμπεριφορών Υγείας και Οδικής Ασφάλειας (LaHeRS) του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου με την στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης.

Το πρόγραμμα συνεχίζει να προσφέρει υπηρεσίες συμβουλευτικής και υποστήριξης από ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής, και ειδικούς άλλων ειδικοτήτων (πχ. λογοθεραπευτή, νοσηλευτή) με την χρήση νέων τεχνολογιών τηλεδιάσκεψης και εξ’ αποστάσεως συμβουλευτικής στις οικογένειες που συμμετείχαν στο πρόγραμμα.

Μέσα στην περίοδο των εορτών των Χριστουγέννων ολοκληρώθηκαν 80 συνεδρίες εκπαιδευτικής και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης σε οικογένειες των Περιφερειακών ενοτήτων Χανίων και Ηρακλείου, ενώ ήδη ξεκίνησαν οι προγραμματισμένες συνεδρίες σε οικογένειες της Περιφερειακής ενότητας Ρεθύμνου.

Μετά την άρση των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας, η ομάδα του ΕΛΜΕΠΑ αναμένεται να συνεχίσει τις δράσεις της σε όλη την Περιφέρεια Κρήτης πραγματοποιώντας δια ζώσης αξιολογήσεις των οικογενειών που έχουν δηλώσει συμμετοχή στο πρόγραμμα και εφαρμόζοντας την απαραίτητη ψυχοκοινωνική παρέμβαση και συμβουλευτική.


Στον Δήμο Αρχανών-Αστερουσίων εξατομικευμένη ψυχοκοινωνική παρέμβαση και συμβουλευτική για τις μαθησιακές δυσκολίες

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκαν την Παρασκευή 05 και το Σάββατο 06 Φεβρουαρίου 2021, συνεδρίες με παιδιά και γονείς στο Δήμο Αρχανών-Αστερουσίων από την κινητή μονάδα επαγγελματιών Ειδικής Αγωγής του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, για τις ανάγκες του έργου: «Εξατομικευμένη ψυχοκοινωνική παρέμβαση και συμβουλευτική για τις μαθησιακές δυσκολίες», που υλοποιείται από το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο υπό την επιστημονική ευθύνη της Επίκουρης Καθηγήτριας κ. Μαρίας Παπαδακάκη, με χρηματοδότηση της Περιφέρειας Κρήτης και με την στήριξη του Δήμου Αρχανών-Αστερουσίων.

Πιο συγκεκριμένα, η διεπιστημονική ομάδα του ΕΛΜΕΠΑ, φιλοξενήθηκε στους χώρους του Δημοτικού

Σχολείου Πύργου, κατόπιν της ευγενικής παραχώρησης του χώρου από τη Δ/νση του Σχολείου και με την υποστήριξη του Προέδρου της κοινότητας Πύργου κ. Λεντιδάκη Βασίλη και πραγματοποίησε συνεδρίες με παιδιά και γονείς που προσήλθαν από όλες τις δημοτικές ενότητες του Δήμου Αρχανών-Αστερουσίων κατόπιν ραντεβού, με στόχο τη διάγνωση των μαθησιακών δυσκολιών και την παροχή δωρεάν εξατομικευμένης υποστήριξης στα παιδιά και τους γονείς τους.

Με την πολύτιμη συνεργασία του Προέδρου του Οργανισμού Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Αρχανών – Αστερουσίων κ. Τσαγκαράκη Ιωάννη και των στελεχών του Δήμου, η διεπιστημονική ομάδα του ΕΛΜΕΠΑ, η οποία αποτελείται από ειδικούς παιδαγωγούς, ψυχολόγους, λογοθεραπευτές, κοινωνικούς λειτουργούς και νοσηλευτές, θα συνεχίσει μέσα στους επόμενους μήνες να υποστηρίζει δωρεάν τις οικογένειες, μέσα από μεικτά προγράμματα υποστήριξης που καταρτίζονται εξατομικευμένα για το κάθε παιδί προκειμένου να καταστεί δυνατή η διαχείριση της μαθησιακής δυσκολίας μέσα στην οικογένεια.

Το πρόγραμμα θα συνεχιστεί με επισκέψεις σε άλλες Δημοτικές Ενότητες προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα σε παιδιά και οικογένειες από γεωγραφικά απομακρυσμένες περιοχές να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες εξατομικευμένης υποστήριξης χωρίς κόστος.


Στο Δήμο Μαλεβιζίου ψυχοκοινωνική παρέμβαση και συμβουλευτική για τις μαθησιακές δυσκολίες

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκαν την Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου και το Σάββατο 13 Φεβρουαρίου, συνεδρίες με παιδιά και γονείς στο Δήμο Μαλεβιζίου από την κινητή μονάδα επαγγελματιών Ειδικής Αγωγής του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, για τις ανάγκες του έργου: «Εξατομικευμένη ψυχοκοινωνική παρέμβαση και συμβουλευτική για τις μαθησιακές δυσκολίες», που υλοποιείται από το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο υπό την επιστημονική ευθύνη της Επίκουρης Καθηγήτριας κ. Μαρίας Παπαδακάκη, με χρηματοδότηση της Περιφέρειας Κρήτης και με την στήριξη του Δήμου Μαλεβιζίου.

Πιο συγκεκριμένα, η διεπιστημονική ομάδα του ΕΛΜΕΠΑ, η οποία αποτελείται από ειδικούς παιδαγωγούς, ψυχολόγους, λογοθεραπευτές, κοινωνικούς λειτουργούς και νοσηλευτές, φιλοξενήθηκε στους χώρους του Πολιτιστικού Κέντρου Αγίας Μαρίνας και πραγματοποίησε συνεδρίες με παιδιά και γονείς που προσήλθαν από όλες τις δημοτικές ενότητες του Δήμου Μαλεβιζίουκατόπιν ραντεβού, με στόχο τη διάγνωση των μαθησιακών δυσκολιών και την παροχή δωρεάν εξατομικευμένης υποστήριξης στα παιδιά και τους γονείς τους.

Με την πολύτιμη συνεργασία της κ. Λυρώνη-Πάγκαλου Χρύσας, αντιδημάρχου Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Μαλεβιζίου, της κ. Κατσάφαρου Ειρήνης, Προϊσταμένης αυτοτελούς τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού και της κ. Κατσάπη Χρυσούλας, κοινωνικής λειτουργού του Δήμου, η διεπιστημονική ομάδα του ΕΛΜΕΠΑ, θα συνεχίσει μέσα στους επόμενους μήνες να υποστηρίζει δωρεάν τις οικογένειες, μέσα από μεικτά προγράμματα υποστήριξης που καταρτίζονται εξατομικευμένα για το κάθε παιδί προκειμένου να καταστεί δυνατή η διαχείριση της μαθησιακής δυσκολίαςμέσα στην οικογένεια.

Το πρόγραμμα θα συνεχιστεί με τακτικές επισκέψεις σε όλους τους Δήμους της Κρήτης προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα σε παιδιά και οικογένειες από γεωγραφικά απομακρυσμένες περιοχές να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες εξατομικευμένης υποστήριξης χωρίς κόστος.


Συνάντηση της κινητής μονάδας εξειδικευμένων επιστημόνων στο Δημοτικό Σχολείο Παλαιοχώρας

Την Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου το απόγευμα και το Σάββατο 27 Φεβρουαρίου 2021 το πρωί πραγματοποιήθηκε στο Δημοτικό Σχολείο Παλαιοχώρας, συνάντηση της κινητής μονάδας εξειδικευμένων επιστημόνων ( σχολικοί ψυχολόγοι, ειδικοί παιδαγωγοί, λογοθεραπευτές, κοινωνικοί λειτουργοί και νοσηλευτές) από το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο με εγγεγραμμένους μαθητές που φοιτούν στην Γ΄ έως ΣΤ΄ τάξη του Δημοτικού και έναν κηδεμόνα αυτών, με σκοπό την αξιολόγηση των μαθητικών δυσκολιών των παιδιών και την παροχή βραχείας συμβουλευτικής υποστήριξης τόσο στους μαθητές όσο και στις οικογένειές τους.

Την κινητή μονάδα υποδέχθηκε στο σχολείο, η Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κυρία Κωστούλα Λουράκη.

Το Έργο «Εξατομικευμένη ψυχοκοινωνική παρέμβαση και συμβουλευτική για τις μαθησιακές δυσκολίες» με επιστημονικά υπεύθυνη την κυρία Παπαδακάκη Μαρία, Επίκουρη καθηγήτρια Κοινωνικής Εργασίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, επιδιώκει να βοηθήσει τα παιδιά και τους γονείς τους να διαχειριστούν σωστά τη μαθησιακή δυσκολία και να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. 

Οι συνεδρίες αξιολόγησης και στήριξης παιδιού και οικογένειας είναι δωρεάν.

Υπενθυμίζεται ότι το Έργο χρηματοδοτείται από το Εθνικό Σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Κρήτης και πραγματοποιείται σε συνεργασία με όλους τους Δήμους της Κρήτης.

Αξίζει ν’ αναφερθεί πως κατά τη διάρκεια των συναντήσεων τηρήθηκαν όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα για την προστασία των συμμετεχόντων και την αποφυγή εξάπλωσης του Covid-19. Μετά το πέρας των συνεδριών πραγματοποιήθηκε απολύμανση στις αίθουσες και στον προαύλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Παλαιοχώρας.


Εξατομικευμένη Ψυχοκοινωνική παρέμβαση και Συμβουλευτική για τις μαθησιακές δυσκολίες των παιδιών του Δήμου Πλατανιά

Ο Δήμος Πλατανιά και το Κέντρο Κοινότητας Πλατανιά, στο πλαίσιο συνεργασίας τους με το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, πραγματοποίησαν το Σάββατο 27 Φεβρουαρίου στις εγκαταστάσεις του ΕΠΑΛ Ταυρωνίτη, συνάντηση αξιολόγησης μαθησιακών δυσκολιών και παράλληλης υποστήριξης στην οικογένεια, σε παιδιά που φοιτούν από την τρίτη (Γ΄) τάξη έως την έκτη (ΣΤ΄) τάξη του Δημοτικού και δεν έχουν αξιολογηθεί από άλλη υπηρεσία τα προηγούμενα έτη.

Κατόπιν ραντεβού που είχαν προγραμματιστεί δια μέσω του Κέντρου Κοινότητας από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους, η κινητή μονάδα του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου , με ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, λογοθεραπευτές, ειδικούς παιδαγωγούς και με επικεφαλής την κα Παπαδακάκη, αξιολόγησαν τις κοινωνικές ανάγκες και παρείχαν οδηγίες για καθοδήγηση και υποστήριξη των δυσκολιών συμπεριφοράς των παιδιών στο σπίτι και στο σχολείο, παρέχοντας δωρεάν συνεδρίες αξιολόγησης και στήριξης παιδιών και οικογένειας και βελτίωση επικοινωνίας.

Η αρμόδια Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Πλατανιά κα Μαραγκουδάκη Χρυσάνθη ευχαριστεί την κα Παπαδακάκη για την πρωτοβουλία και την διεπιστημονική μονάδα με όλα τα ειδικευμένα άτομα και εύχεται η συνεργασία και η υποστήριξη τους να συνεχισθεί, τελειώνοντας ευχαριστεί το ΕΠΑΛ Ταυρωνίτη για τη φιλοξενία και ιδιαίτερα τον Διευθυντή κο Δαράκη Ιωάννη.


Ξανά στον Δήμο Αρχανών-Αστερουσίων εξατομικευμένη ψυχοκοινωνική παρέμβαση και συμβουλευτική για τις μαθησιακές δυσκολίες

Ξανά στα Αστερούσια η κινητή μονάδα του ΕΛΜΕΠΑ

Διαδοχικές επισκέψεις στον Πύργο Αστερουσίων πραγματοποιεί η κινητή μονάδα επαγγελματιών Ειδικής Αγωγής του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, για να καλύψει τις ανάγκες των παιδιών της ενδοχώρας του Ηρακλείου σε υπηρεσίες αξιολόγησης και υποστήριξης για τις μαθησιακές δυσκολίες.

Η διεπιστημονική ομάδα του ΕΛΜΕΠΑ, φιλοξενήθηκε και πάλι στους χώρους του Δημοτικού Σχολείου Πύργου, κατόπιν της ευγενικής παραχώρησης του χώρου από τη Δ/νση του Σχολείου και με την υποστήριξη του Προέδρου της κοινότητας Πύργου κ. Λεντιδάκη Βασίλη.

Ευχαριστούμε τον Πρόεδρο του Οργανισμού Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Αρχανών – Αστερουσίων κ. Τσαγκαράκη Ιωάννη και των στελεχών του Δήμου για την άψογη συνεργασία.

Η διεπιστημονική ομάδα του ΕΛΜΕΠΑ, αποτελείται από ειδικούς παιδαγωγούς, ψυχολόγους, λογοθεραπευτές, κοινωνικούς λειτουργούς και νοσηλευτές και δημιουργήθηκε με χρηματοδότηση απο το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Κρήτης προκειμένου να προσφέρει δωρεάν υποστήριξη στις οικογένειες που έχουν παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες.

Το πρόγραμμα συνεχίζει να βοηθά οικογένειες από γεωγραφικά απομακρυσμένες περιοχές να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες εξατομικευμένης υποστήριξης χωρίς κόστος.


Διπλή δράση σε Ιεράπετρα και Φαιστό απο την κινητή μονάδα του ΕΛΜΕΠΑ

Διπλή δράση της κινητής μονάδας επαγγελματιών Ειδικής Αγωγής του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 10/04/2021 σε Ιεράπετρα και Φαιστό. Η ταυτόχρονη παρουσία της κινητής μονάδας σε δύο νομούς της Περιφέρειας Κρήτης είχε σκοπό να καλύψει τις ανάγκες του τοπικού πληθυσμού σε αξιολόγηση και υποστήριξη για τις μαθησιακές δυσκολίες, φέρνοντας τις υπηρεσίες αυτές στον τόπο εκείνων που τις έχουν ανάγκη, με την ευγενική υποστήριξη των δήμων.

Πιο συγκεκριμένα, ευχαριστούμε το Δήμο Ιεράπετρας και ειδικότερα τον Θεοδόσιος Καλαντζάκης, Δήμαρχο Ιεράπετρας, την κ. ΜΑΡΙΑ Ρουμελιωτακη Σκυβαλου , Αντιδήμαρχο και τη Δ/νση του 2ου Δημοτικού Σχολείου Ιεράπετρας για τη διάθεση των χώρων. Παράλληλα, ευχαριστούμε θερμά το Δήμος Φαιστού και πιο συγκεκριμένα το δήμαρχο κ. Νικολιδάκη, την αντιδήμαρχο κ. Αρμουτάκη, τις κοινωνικές δομές και τον δ/ντή του 2ου Δημοτικού Σχολείου Μοιρών κ. Ρουβάκη για την ευγενική παραχώρηση των χώρων.

Τη διεπιστημονική ομάδα του ΕΛΜΕΠΑ αποτελούν πλήθος ψυχολόγων, ειδικών παιδαγωγών, κοινωνικών λειτουργών, λογοθεραπευτών και νοσηλευτών, με εμπειρία στη διάγνωση και αξιολόγηση των μαθησιακών δυσκολιών, αλλά και στην υποστήριξη των οικογενειών.

Η χρηματοδότηση προέρχεται απο το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Κρήτης, και στόχο έχει να φέρει τις υπηρεσίες αυτές κοντά στους πολίτες, όπου υπάρχει ανάγκη εξατομικευμένης υποστήριξης, χωρίς κόστος και χωρίς δυσκολία μετακίνησης.


Η Σητεία της Περιφερειακής ενότητας Λασιθίου βρέθηκε στο επίκεντρο της κινητής μονάδας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου 

Για δύο διαδοχικές εβδομάδες του Απριλίου, κατά τις οποίες δόθηκε η δυνατότητα να αξιολογηθούν πολλά παιδιά για πιθανή ύπαρξη μαθησιακών δυσκολιών και να ενταχθούν σε πρόγραμμα εξατομικευμένης υποστήριξης. 

Αξιόλογη ήταν η προσέλευση οικογενειών από γεωγραφικά απομακρυσμένες περιοχές του Δήμου Σητείας, οι οποίες αντιμετώπιζαν σοβαρή δυσκολία στην πρόσβαση τους σε υπηρεσίες και αξιοποίησαν την παρουσία της κινητής μονάδας στην περιοχή τους. 

Η κινητή μονάδα δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του έργου: «Εξατομικευμένη ψυχοκοινωνική παρέμβαση και συμβουλευτική για τις μαθησιακές δυσκολίες», που υλοποιείται από το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο με χρηματοδότηση της Περιφέρειας Κρήτης και με την στήριξη του Δήμου Σητείας. 

Για το εξαιρετικό αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον κ. Ζερβάκη Γεώργιο, Δήμαρχο Σητείας, την κ. Πλατανάκη Ελένη, Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Καθαριότητας, τον κ. Αϊλαμάκη Γεώργιο Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας, την κ. Παπαδοπούλου Γεωργία, Διευθύντρια 2ου Δημοτικού Σχολείου Σητείας, την κ. Βασαρμίδη Ερωφίλη Διευθύντια 3ου Δημοτικού Σχολείου Σητείας και τα στελέχη των Κοινωνικών δομών του Δήμου Σητείας.


Εξατομικευμένη Ψυχοκοινωνική Παρέμβαση και Συμβουλευτική για τις Μαθησιακές Δυσκολiες

Παρασκευή 11 Ιουνίου Σάββατο 12 Ιουνίου

Πρόγραμμα
Διαδικτυακής Διημερίδας
με θέμα:
Μαθησιακές δυσκολίες
Σχολείο Οικογένεια Κοινότητα

Σύνδεσμοι παρακολούθησης

Παρασκευή 11 Ιουνίου 2021
https://us02web.zoom.us/j/81982157613?pwd=Zml3SUU3VWtFaEVxVW9zcytQN0tYdz09

Σάββατο 12 Ιουνίου 2021
https://us02web.zoom.us/j/82568247472?pwd=WVVBekY0bEdld0pBaWV0blkvSXVEQT09

ΜΕΤΑΔΟΣΗ live stream
https://www.facebook.com/HellenicMediterraneanUniversity/

Αγαπητοί επίτιμοι προσκεκλημένοι,

Σας καλωσορίζουμε στο συνέδριο του Προγράμματος “Εξατομικευμένη Ψυχοκοινωνική Παρέμβαση και Συμβουλευτική για τις Μαθησιακές Δυσκολίες στην Περιφέρεια Κρήτης”, το οποίο διεξάγεται διαδικτυακά στις 11 και 12 Ιουνίου 2021, υπο την επιστημονική ευθύνη του Εργαστηρίου Μελέτης Συμπεριφορών Υγείας και Οδικής Ασφάλειας (LaHeRS) του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου και με την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης.

Το συνέδριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων – γενικής και ειδικής αγωγής, στο Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους, νοσηλευτές, λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, φυσικοθεραπευτές, επαγγελματικούς συμβούλους, παιδοψυχιάτρους, εξειδικευμένους επαγγελματίες σε αισθητηριακές αναπηρίες, άλλες συναφείς ειδικότητες που εντάσσονται στους Ε.Ε.Π.), στο Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό, καθώς και ερευνητές και φοιτητές των αντίστοιχων Σχολών και εξειδικεύσεων. Επιπλέον, απευθύνεται και σε Ομοσπονδίες και συλλόγους που συνδέονται με τις οικίες ειδικότητες, όπως επίσης και σε εκείνες που εκπροσωπούν άτομα με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Το συνέδριο επιδιώκει να παρουσιάσει ένα μοντέλο διεπιστημονικής συνεργασίας όλως των εμπλεκόμενων ειδικοτήτων και να συζητήσει τις νέες εξελίξεις στο χώρο της ειδικής αγωγής και των μαθησιακών δυσκολιών, να παρουσιάσει καινοτόμες μεθόδους εξ’ αποστάσεως στήριξης των οικογενειών, σύγχρονα εργαλεία και καλές πρακτικές από το χώρο της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης (γενικής και ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης). Το συνέδριο θα έρθει επίσης να συζητήσει τις νέες προοπτικές που ανοίγονται για την στήριξη των υφιστάμενων εκπαιδευτικών δομών καθώς και τη διασύνδεση μεταξύ των υπηρεσιών και φορέων που εξυπηρετούν τους μαθητές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στη χώρα μας. Επίσης, φιλοδοξεί να συμβάλει στη διατύπωση επίκαιρων προτάσεων για τις ανάγκες ενός ολοκληρωμένου στρατηγικού σχεδιασμού σε θέματα έγκαιρης και έγκυρης ανίχνευσης των μαθησιακών δυσκολιών και της στοχευμένης ψυχοκοινωνικής στήριξης των οικογενειών αυτών των μαθη τών σε απομακρυσμένες περιοχές με τη βοήθεια σύγχρονων τεχνολογιών.

Το συνέδριο έχει διασφαλίσει τη συμμετοχή έμπειρων προσώπων από διάφορους τομείς της εκπαίδευσης, των ανθρωπιστικών επιστημών και των επαγγελμάτων υγείας, οι οποίοι θα συζητήσουν τα νέα δεδομένα υπό το πρίσμα της ειδικότητας τους.

Μέσα από το συνέδριο θέλουμε να υπογραμμίσουμε την ξεχωριστή σημασία που έχει η διεπιστημονική συνεργασία μεταξύ των ειδικοτή των στην έγκυρη ανίχνευση των μαθησιακών δυσκολιών καθώς και στον σχεδιασμό στοχευμένης ψυχοκοινωνικής παρέμβασης σε ολόκληρη την οικογένεια. Φιλοδοξούμε να μεταδώσουμε το μήνυμα ότι η έγκαιρη ανίχνευση από διεπιστημονική ομάδα σε συνδυασμό με στοχευμένη παρέμβαση σε ολόκληρη την οικογένεια μπορεί να κάνει την διαφορά στην ζωή των μαθητών τόσο όσο αφορά στις σχολικές
επιδόσεις όσο και στην κοινωνικοσυναισθηματική τους ανάπτυξη.

Εκ μέρους των συνδιοργανωτών

 Λίγα λόγια για το πρόγραμμα     

Το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήµιο µε χρηµατοδότηση από την Περιφέρεια Κρήτης (Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων), δηµιούργησε το 2020 µια κινητή µονάδα, αποτελούµενη από ειδικευµένους ψυχολόγους, ειδικούς παιδαγωγούς, λογοθεραπευτές, κοινωνικούς λειτουργούς και νοσηλευτές, µε σκοπό την αξιολόγηση των µαθησιακών δυσκολιών σε παιδιά που φοιτούν στις µεγαλύτερες τάξεις του δηµοτικού σχολείου και την παροχή βραχείας συµβουλευτικής υποστήριξης στην οικογένειά τους. Η διεπιστηµονική οµάδα µετακινείται σε όλη την Περιφέρεια Κρήτης κατόπιν ραντεβού, εντοπίζει τη φύση, το βάθος και την έκταση του προβλήµατος και καταρτίζει εξατοµικευµένο σχέδιο υποστήριξης µε στόχο τη σωστή αντιµετώπιση της µαθησιακής δυσκολίας.

Το πρόγραµµα βασίζεται σε διεπιστηµονική προσέγγιση και στοχεύει στην ολιστική διαχείριση των µαθησιακών δυσκολιών µε βάση τις ανάγκες τόσο των παιδιών όσο και των άλλων µελών της οικογένειας. Περιλαµβάνει συνεδρίες µε το παιδί για την αξιολόγηση των δυσκολιών και παράλληλες συνεδρίες µε τους γονείς για τη διερεύνηση των ψυχοκοινωνικών αναγκών της οικογένειας. Μετά τη διάγνωση καταρτίζεται εξατοµικευµένο σχέδιο βραχείας υποστήριξης του παιδιού και των γονέων από διαφορετικούς επαγγελµατίες σε βάθος χρόνου 5-6 µηνών από την αρχική αξιολόγηση.

Ολόκληρο το πρόγραμμα
Εδώ

Πρόγραμμα Παρασκευή 11 Ιουνίου 2021   

Πρόγραμμα Σάββατο 12 Ιουνίου 2021 

Εισηγητές / Συντονιστές         

Στα πλαίσια του έργου αναπτύχθηκε το “Εγχειρίδιο για Συμβουλές και βοηθητικό υλικό για γονείς παιδιών με Μαθησιακές Δυσκολίες”