Διαγνωστικά Κριτήρια

Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής με ή χωρίς Υπερκινητικότητα / Παρορμητικότητα

Ανήκει στις νευροαναπτυξιακές διαταραχές με επιπολασμό 5% παγκοσμίως

Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει το άτομο στην συγκέντρωση και διατήρηση της προσοχής του επιφέρουν σημαντικές εκπτώσεις στην ικανότητα μάθησης και στην ακαδημαϊκή του πορεία.

Έξι ή περισσότερα από τα ακόλουθα συμπτώματα έχουν επιμείνει τουλάχιστον για έξι μήνες σε βαθμό δυσπροσαρμοστικό και συνεπή σε σχέση με το αναπτυξιακό επίπεδο και επηρεάζουν άμεσα αρνητικά τις κοινωνικές και τις ακαδημαϊκές επαγγελματικές δραστηριότητες.

Τα συμπτώματα δεν είναι αποκλειστικά εκδήλωση μίας εναντιωτικής συμπεριφοράς, περιφρόνησης, εχθρότητας ή αδυναμίας να κατανοήσει τις εργασίες ή τις οδηγίες.

Απρόσεχτος τύπος

 • Συχνά αποτυγχάνει να επικεντρώσει την προσοχή σε λεπτομέρειες ή κάνει λάθη απροσεξίας στις σχολικές εργασίες στη δουλειά οι άλλες δραστηριότητες
 • Συχνά δυσκολεύεται να διατηρήσει την προσοχή σε δουλειές ή δραστηριότητες παιχνιδιού
 • Συχνά φαίνεται να μην ακούει όταν του απευθύνεται ο λόγος
 • Συχνά δεν ακολουθεί μέχρι τέλους οδηγίες και από την χάρη να διεκπεραιώσει σχολικές εργασίες δουλειές που του ανατίθενται η καθήκοντα στο χώρο εργασίας
 • Συχνά δυσκολεύεται να οργανώσει δουλειές και δραστηριότητες
 • Συχνά αποφεύγει, αποστρέφεται, είναι απρόθυμος να εμπλακεί σε δουλειές που απαιτούν αδιάπτωτη πνευματική προσπάθεια
 • Συχνά η προσοχή διασπάται εύκολα από εξωτερικά ερεθίσματα
 • Συχνά χάνει αντικείμενα απαραίτητα για δουλειές οι εργασίες
 • Συχνά ξέχνα καθημερινές δραστηριότητες

Υπερκινητικός ή Παρορμητικός

 • Συχνά κινεί νευρικά τα χέρια ή τα πόδια
 • Συχνά αφήνει τη θέση του σε περιστάσεις στις οποίες αναμένεται ότι θα παραμείνει καθισμένος
 • Συχνά τρέχει εδώ και εκεί, σκαρφαλώνει σε περιστάσεις οι οποίες δεν προσφέρονται για ανάλογες δραστηριότητες
 • Συχνά δυσκολεύεται να παίζει ή να συμμετέχει σε δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου ήρεμα
 • Συχνά είναι διαρκώς σε κίνηση και ενεργεί σαν να κινείται με μηχανή
 • Συχνά ομιλεί υπερβολικά
 • Συχνά απαντά απερίσκεπτα πριν ολοκληρωθεί η ερώτηση
 • Συχνά δυσκολεύεται να περιμένει την σειρά του
 • Συχνά διακόπτει η ενοχλεί με την παρουσία του τους άλλους
 • Μερικά συμπτώματα απροσεξίας, υπερκινητικότητάς /παρορμητικότητας υπήρχαν πριν από την ηλικία των 12 ετών
 • Μερικά συμπτώματα απροσεξίας, υπερκινητικότητάς /παρορμητικότητας υπάρχουν σε δύο ή περισσότερα πλαίσια
 • Υπάρχει σαφής απόδειξη κλινικά σημαντικής έκπτωσης στην κοινωνική, σχολική ή επαγγελματική λειτουργικότητα
 • Τα συμπτώματα δεν εμφανίζονται αποκλειστικά στη διάρκεια της πορείας σχιζοφρένειας ή άλλης ψυχωτικής διαταραχής και δεν εξηγούνται καλύτερα με άλλη ψυχική διαταραχή

Μεγάλη σημασία έχει να μην υποτιμούμε τις δυσκολίες στην συμπεριφορά και στο συναίσθημα που είναι επακόλουθο των δυσκολιών στην συγκέντρωση και του ελέγχου της παρορμητικότητας…

Ειδική Μαθησιακή Διαταραχή

Η ειδική μαθησιακή διαταραχή, όπως ακριβώς υπονοεί και η ονομασία, διαγιγνώσκεται όταν υπάρχουν συγκεκριμένα ελλείμματα στην ικανότητα κάποιου να προσλάβει και να επεξεργαστεί τις πληροφορίες αποτελεσματικά και με ακρίβεια. Αυτή η νευροαναπτυξιακή διαταραχή εκδηλώνεται αρχικά στα πρώτα χρόνια της σχολικής ζωής και χαρακτηρίζεται από επίμονες δυσκολίες στην εκμάθηση ακαδημαϊκών δεξιοτήτων στην ανάγνωση, την γραφή, και/ή στα μαθηματικά. Η επίδοση του ατόμου στους εμπλεκόμενους ακαδημαϊκούς τομείς είναι σαφώς επηρεασμένη και κυμαίνεται σημαντικά κάτω από τον μέσο όρο σύμφωνα με την χρονολογική ηλικία του ή εναλλακτικά οι ακαδημαϊκές του επιδόσεις κυμαίνονται σε αποδεκτά επίπεδα μόνο με την καταβολή υπέρμετρης προσπάθειας. Η ειδική μαθησιακή διαταραχή μπορεί να απαντάται σε άτομα που έχουν αναγνωριστεί ως χαρισματικά και εκδηλώνεται μόνο όταν οι μαθησιακές απαιτήσεις ή οι διαδικασίες αξιολόγησης ( πχ χρονομετρούμενες δοκιμασίες) βάζουν εμπόδια που τα άτομα αυτά δεν μπορούν να ξεπεράσουν με την έμφυτη εφυΐα τους και τις στρατηγικές αναπλήρωσης και αντιμετώπισης που έχουν αναπτύξει. Για όλα τα άτομα, η ειδική μαθησιακή διαταραχή μπορεί να δημιουργήσει δια βίου ελλείμματα και δυσκολίες στις δραστηριότητες που εξαρτώνται από αυτές τις δεξιότητες (γραφής, ανάγνωσης, επίλυσης μαθηματικών προβλημάτων και εκτέλεσης μαθηματικών πράξεων), συμπεριλαμβανομένης και της εργασιακής τους απόδοσης.